Število izdelkov: 0    
  • Tje na otòk z valovami obdani, v današnjih dnevih božjo pot Marije; v dnu zad stojé snežnikov velikani,
  • poljá, ki spred se sprosti, lepotije, ti kaže Blejski grad na levi strani, na desni griček se za gričem skrije.
  • Dežela kranjska nima lepš´ga kraja, kot je z okol´šč´no ta, podoba raja.

vsebina strani