Zgodovina

Nastanek jezera z otokom

Geografske značilnosti

V zadnji ledeni dobi je nastala kotanja sedanjega Blejskega jezera. Del Bohinjskega ledenika je v njeni podlagi izdolbel mehke sedimente in izluščil trdnejši otoški greben iz debelozrnatega masivnega dolomita. Otok zdaj obdaja jezero, ki je nastalo pred približno 14.000 leti, ko se je voda ujela med ledeniške morene in hribe Straža, Grad, Mala Osojnica in Ojstrica.

Blejski otok je od najbližjega jezerskega brega oddaljen dobrih 500 m. Dviga se 18 m nad gladino, dolg je 170 m in širok 90 m. Jezero je dolgo 2120 m, široko 1080 m in globoko do 30 m.

Blejski otok je danes gosto porasel z grmičevjem in visokim drevjem ter pokrit s plastjo humusa. V začetku prvega tisočletja pr. Kr. pa je bil gol kamnit greben s strmimi brežinami.

Sledi preteklosti

Otok in ljudje skozi čas

Površje Blejskega otoka je bilo nekoč bolj razgibano. V prvotnih kotanjah vrh skalnega grebena so arheologi odkrili kulturne ostanke iz zgodnje prazgodovine in bakrene dobe. Iz časa zgodnjega srednjega veka je bilo na otoku odkritih približno sto dvajset grobov. Arheološke raziskave Blejskega otoka v 60. letih 20. stoletja so potrdile obstoj več lesenih bivališč. Številni grobni pridatki potrjujejo obstoj staroslovanskega grobišča, ki sodi v krog kötlaške kulturne skupine.

Verjetno je že v tem času na otoku stalo manjše svetišče. Prvotno leseno kapelo so pozneje pozidali v manjšo cerkvico s pravokotno, ravno krito ladjo in polkrožno apsido. V pisnih virih se kapela prvič omenja leta 1185. Cesar sveti Henrik II. je leta 1004 posest podaril briksenškim škofom, ki so nato kapelo povečali.

Po podpisu prijateljske pogodbe (compositio amicabilis) je otok leta 1688 prešel pod Ljubljansko škofijo. V tem času je otok doživel največ arhitekturnih posegov. Idejno in arhitekturno središče otoka je cerkev, posvečena Marijinemu vnebovzetju. Druge stavbe na otoku pa so tekom časa rasle s prihodi romarjev.

Izjemna naravna lega

Raznolikost rastlinskih in živalskih vrst

Na otoku je izrazita menjava letnih časov in v nekaterih obdobjih leta so pogosti megla, rosa, ivje in slana. Zaradi lege sredi jezera, ki akumulira toploto pa ima Blejski otok tudi posebno mikroklimo, ki odstopa od okoliške pokrajine. Tako na otoku dobro uspevajo celo občutljivejše rastline, kot je figa. Med rastjem na brežini otoka pa so svoje prebivališče našle številne manjše živali, zlasti ptice.

Izvedite več

Kontakt
Blejski otok

Informacije, naročila porok in najava organiziranih skupin:
T: +386 4 576 79 79
F: +386 4 576 79 01
E: info@blejskiotok.si
Pristojbina za otok, info, najava organiziranih skupin:
T: +386 4576 79 77

Potičnica Blejski otok

T: +386 4 576 79 79
E: poticnica@blejskiotok.si info@blejskiotok.si

Hotel Stari Farovž

T: +386 70 865 738
E: hotel@blejskiotok.si

Prodajna galerija

T: +386 4576 79 78

Naročilo bogoslužja in svete maše

Naročilo preko spleta ali osebno v župnijski pisarni Župnije Bled vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00.
Možni dodatni termini: vsak dan ob 7.30 po predhodnem dogovoru z Župnijo Bled.

Župnija Bled

DŠ: 95119159
TRR: IBAN SI56 0700 0000 0791 028 (GB d.d., Kranj)
E-mail: info@zupnija-bled.si

Naročilo >>
Osnovni podatki
Blejski otok, d.o.o.

Slovenski trg 1
4260 Bled
Slovenija

ID DDV: SI13782061
MŠ: 2039702000
TRR: IBAN SI56 0313 9100 0250 549 (SKB d.d.)

Imate vprašanje?
waves