Pogoji uporabe spletne strani

Lastnik spletne strani je podjetje Blejski otok d.o.o., Slovenski trg 1, 4260 Bled (MŠ: 2039702000, DŠ: SI13782061, v nadaljevanju: lastnik spletne strani). Uporaba spletišča je predmet omejitev in pogojev navedenih v tem obvestilu. Z vstopom (obiskom) v katerikoli del spletne strani ali s kakršnokoli drugačno uporabo ali rabo te spletne strani uporabnik soglaša z omejitvami in pogoji navedenimi v tem obvestilu. Obiskovalci spletno stran uporabljajo na lastno odgovornost.

 

Omejitve odgovornosti

Vsa objavljena besedila oz. podatki so informativne narave in ne pomenijo ponudbe ali vabila k oddaji ponudbe. Za posledice odločitev, ki jih obiskovalec sprejme na podlagi informacij, prikazanih na tej spletni strani, lastnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti.

Trudimo se, da so informacije točne in sveže, vendar tega vedno ne moremo zagotoviti. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za napake, pomanjkljivosti, netočnosti ali neaktualnosti objavljenih vsebin ali kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi objavljenih ali neobjavljenih informacij oziroma vsebin ali njihove dostopnosti ali nedostopnosti.

Na spletišču so lahko objavljene tudi povezave do drugih spletišč ali spletnih mest. Trudimo se, da povezave vodijo na zaupanja vredna spletišča oziroma spletna mesta, vendar za njihovo uporabo, delovanje ali vsebine, ki so na njih objavljene, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega opozorila, po lastni presoji in brez navedbe razloga kadarkoli spremenimo katerikoli del spletišča, njegovih vsebin ali strukture. Za posledice teh sprememb ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Veljavnost ponudb, poslanih na podlagi vašega povpraševanja prek te spletni strani, je načeloma navedena v sami ponudbi, v nobenem primeru pa ta rok ni daljši od 1 meseca od prejetega povpraševanja. Ponudnik (lastnik spletne strani, razen v primerih, ko je to drugače navedeno) čas trajanja ponudbe šteje tudi kot obdobje pogajanja k sklenitvi pogodbe in bo zato morda v tem času z vami komuniciral ter vam pošiljal ponudbe v okviru vašega povpraševanja. Navedeno v tem odstavku smiselno enako velja tudi za rezervacije in morebitne druge oblike odgovorov na vaše povpraševanje.

 

Avtorska dela

Imetnik avtorske in sorodnih pravic spletišča, elementov spletišča in objavljenih vsebin je izključno lastnik spletne strani. Kakršnokoli prevzemanje, kopiranje ali drugo reproduciranje, predelava, distribuiranje ali objavljanje je mogoče le po predhodnem izrecnem pisnem dovoljenju lastnika spletne strani. Izjemoma in v omejenem obsegu je dovoljena uporaba vsebin spletišča za osebno rabo, zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti ali za izobraževalne namene. V slednjih dveh primerih je obvezna navedba vira, in sicer z navedbo URL naslova spletne strani.

 

Prepovedane aktivnosti in sankcije

Prepovedano je kakršnokoli poseganje ali poskus poseganja v spletišče, njegove elemente ali objavljene vsebine, ki povzroči oviranje ali prekinjanje njegovega delovanja z vnosom, prenosom, poškodovanjem, brisanjem ali spreminjanjem podatkov, tako ročno kot tudi s pisanjem ali nameščanjem programskih kod. Prepovedano je tudi preprečevanje ali onemogočanje dostopa do podatkov, poskus prilaščanja gesel ali kod za dostop ter druga ravnanja, s katerimi se znižuje funkcionalnost, hitrost delovanja, kredibilnost ali varnost spletišča za uporabnike.

Aktivnosti na spletni strani spremljamo v skladu z zakonodajo in standardi varovanja informacij, vsak sum nepooblaščenega ali nedovoljenega posega pa nemudoma prijavimo ustreznim državnim organom.

Izvedite več

Kontakt
Blejski otok

Informacije, naročila porok in najava organiziranih skupin:
T: +386 4 576 79 79
F: +386 4 576 79 01
E: info@blejskiotok.si
Pristojbina za otok, info, najava organiziranih skupin:
T: +386 4576 79 77

Potičnica Blejski otok

T: +386 4 576 79 79
E: poticnica@blejskiotok.si info@blejskiotok.si

Hotel Stari Farovž

T: +386 70 865 738
E: hotel@blejskiotok.si

Prodajna galerija

T: +386 4576 79 78

Naročilo bogoslužja in svete maše

Naročilo preko spleta ali osebno v župnijski pisarni Župnije Bled vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00.
Možni dodatni termini: vsak dan ob 7.30 po predhodnem dogovoru z Župnijo Bled.

Župnija Bled

DŠ: 95119159
TRR: IBAN SI56 0700 0000 0791 028 (GB d.d., Kranj)
E-mail: info@zupnija-bled.si

Naročilo >>
Osnovni podatki
Blejski otok, d.o.o.

Slovenski trg 1
4260 Bled
Slovenija

ID DDV: SI13782061
MŠ: 2039702000
TRR: IBAN SI56 0313 9100 0250 549 (SKB d.d.)

Imate vprašanje?
waves